Top Playlist

Teknik Resim 31. Konu-Perspektifin (İzometrik ) Epür (Açık) İzdüşüm Düzleminde Çizimi